previous arrow
next arrow
Slider

CÂY LỘC VỪNG

Đặc điểm:

Dáng: Mộc Siêu Phong

Chiều cao: 3 m

Đường kính gốc: 50 cm

Xem chi tiết

 

CÂY SANH

Đặc điểm

Dáng cây: Long Thăng

Chiều cao: 1,5 m

Đường kính gốc: 25 cm

Xem chi tiết

 

ĐỒI TÙNG KIM

Đặc điểm:

Dáng cây: Đồi cây

Chiều cao: Tùy chọn

Đường kính gốc: Tùy chọn

Xem chi tiết

ĐỒI TÙNG LA HÁN

Đặc điểm

Dáng cây: Đồi cây

Chiều cao: Tùy chọn

Đường kính gốc: Tùy chọn

Xem chi tiết

CÂY TÙNG KIM

Đặc điểm:

Dáng cây: Trực Quân Tử

Chiều cao: Tùy chọn

Đường kính gốc: Tùy chọn

Xem chi tiết

CÂY TÙNG LA HÁN

Đặc điểm

Dáng cây: Song Siêu

Chiều cao: 2 m

Đường kính gốc: 60 cm

Xem chi tiết

CÂY SUNG

Đặc điểm:

Dáng cây: Mẫu Tử Nghinh Phong

Chiều cao: 3,9 m

Đường kính gốc: 60 cm

Xem chi tiết

 

CHẬU KIỂNG VIP

Đặc điểm

Kiểu chậu: Chậu Vuông có đế

Kích thước: 1,2 x 1,2 x 1

Màu: Tùy chọn

Xem chi tiết