Z2574194234560 7df10293e28176b3639b540b91bf7acc
1bbab6149b6e7c30257f
Ce31e3366833926dcb22
Z2495907917304 Bb8ee769eb51087cc99825062b3609a1
Z2495924505337 7a14b326960aa15931eb4da4896b5606
previous arrow
next arrow
Slider

CÂY LỘC VỪNG

Đặc điểm:

Dáng: Mộc Siêu Phong

Chiều cao: 3 m

Đường kính gốc: 50 cm

Xem chi tiết

CÂY SANH

Đặc điểm

Dáng cây: Long Thăng

Chiều cao: 1,5 m

Đường kính gốc: 25 cm

Xem chi tiết

ĐỒI TÙNG KIM

Đặc điểm:

Dáng cây: Đồi cây

Chiều cao: Tùy chọn

Đường kính gốc: Tùy chọn

Xem chi tiết

ĐỒI TÙNG LA HÁN

Đặc điểm

Dáng cây: Đồi cây

Chiều cao: Tùy chọn

Đường kính gốc: Tùy chọn

Xem chi tiết

CÂY TÙNG KIM

Đặc điểm:

Dáng cây: Trực Quân Tử

Chiều cao: Tùy chọn

Đường kính gốc: Tùy chọn

Xem chi tiết

CÂY TÙNG LA HÁN

Đặc điểm

Dáng cây: Song Siêu

Chiều cao: 2 m

Đường kính gốc: 60 cm

Xem chi tiết

CÂY SUNG

Đặc điểm:

Dáng cây: Mẫu Tử Nghinh Phong

Chiều cao: 3,9 m

Đường kính gốc: 60 cm

Xem chi tiết

CHẬU KIỂNG VIP

Đặc điểm

Kiểu chậu: Chậu Vuông có đế

Kích thước: 1,2 x 1,2 x 1

Màu: Tùy chọn

Xem chi tiết